Visit Homepage
Press "Enter" to skip to content

Månad: februari 2018

Ny version av UiPath

Leverantören till UiPath släpper en ny version av programmet för Robotics Process Automation (RPA). De är marknadsledande inom denna del av processautomation och har ett väldigt bra verktyg för att automatisera delar av verksamhetsprocesser utan att behöva implementera kostsamma integrationer. Det tar inte bort behovet av det man annars menar med processautomation där man löser det genom olika typer av systemimplementationer men är ett väldigt bra och kompetent komplement.

Fördelen är att man kan kan på kort tid och kostnadseffektivt förbättra effektiviteten i delar av verksamhetens processflöden. Ofta handlar det om att bygga bort manuella rutiner och frigöra arbetstid till mer kvalificerade uppgifter.

De kommer att hålla ett webinar den 21/2. Information om det finns också via länken nedan.

Läs mer om deras kommande version av UiPath

Comments closed

Nuvarande uppdrag

Första kvartalet 2018 har jag ett uppdrag inom processutveckling för att analysera nuläget för ett byggföretag. Riktigt intressant och roligt att få medverka till att skapa en effektivare verksamhet.

Comments closed