Press "Enter" to skip to content

Referensuppdrag

Aktuella uppdrag

Första kvartalet 2018 har jag ett uppdrag inom processutveckling inom byggbranschen. Det handlar om nulägesanalys och att identifiera förbättringsmöjligheter samt att resultatet skall fungera som underlag för kommande systemimplementation.

Uppsala Vatten och Avfall

Jag anlitades för att göra en IT-strategiutredning där målet var att ta fram en handlingsplan och roadmap för kommande åtgärder. Uppdraget började med en nulägesanalys via workshops och intervjuer för att identifiera problem och behov. En del i nulägesanalysen var att ta fram en karta över applikationslandskapet för att kunden senare skulle kunna använda som utgångspunkt för olika initiativ.

Bidrog även med stöd inom kravställning inom upphandling av både systemstöd och konsulter.

En del i uppdraget var också att arbeta med en plan för GDPR och hålla introduktion för bolagets chefer för vad GDPR innebär för en organisation.

I uppdraget ingick också att stötta kunden i IT-strategiska frågor.

Projektet avslutades i september 2017.

Övriga uppdrag under 2017

Huvudprojektledare och masterdataexpert med uppdraget att ta fram en strategi för masterdata för en stor organisation. Projektet avslutades i oktober 2017