Jag vill tipsa om ett en tjänst som Region Stockholm har tagit fram där man kan få indikation på om man behöver kontakta vården eller hantera eventuella symptom via egenvård.

Syftet är att avlasta både 1177 och vården.

Tjänsten finns här