+46 70 665 12 54 info@chtano.se

Referensuppdrag

GENOMFÖRDA UPPDRAG

Halmstad kommun (avslutat december 2020)

Förstudie inom Master Data Management (MDM) för kommunen 

Rejlers Embriq (avslutat april 2020)

Analys och utveckling av verksamhetsprocesser inom olika områden i deras verksamhet.

BoKlok (avslutat mars 2020)

Analys och utveckling av verksamhetsprocesser främst inom husproduktion.

Projektledare för införande av MPS-system.

Lett upphandling av SCADA-system till produktionen.

Stöttat verksamheten med förvaltning av MPS-system och tillhörande frågeställningar.

Uppsala Vatten och Avfall

CH Tano AB anlitades för att göra en IT-strategiutredning där målet var att ta fram en handlingsplan och roadmap för kommande åtgärder. Uppdraget började med en nulägesanalys via workshops och intervjuer för att identifiera problem och behov. En del i nulägesanalysen var att ta fram en karta över applikationslandskapet för att kunden senare skulle kunna använda som utgångspunkt för olika initiativ.

Bidrog även med stöd inom kravställning inom upphandling av både systemstöd och konsulter.

En del i uppdraget var också att arbeta med en plan för GDPR och hålla introduktion för bolagets chefer för vad GDPR innebär för en organisation.

I uppdraget ingick också att stötta kunden i IT-strategiska frågor.

Region

Huvudprojektledare och masterdataexpert med uppdraget att ta fram en strategi för masterdata för en region.

Energibolag

Analys och utveckling av verksamhetsprocesser till en av företagets kunder som införde ett nytt system för insamling av data från energimätning.

error: Content is protected !!
Share This