Referensuppdrag

Nuvarande uppdrag

Detta år har jag fortsatt uppdrag på BoKlok som projektledare men nu för införande av ett SCADA-system samt fortsatt stöttning till verksamheten kring förvaltningen fabrikens MPS-lösningen.

BoKlok

Under våren 2018 gjorde jag en nulägesanalys av företagets tillverknings- och projektprocesser. Resultatet användes vid införande av ett systemstöd för material- och produktionsstyrning.

Parallellt och resten av året var jag projektledare för utveckling och införande av MPS-systemet. Detta arbete innebar mängder av workshops, kravhantering och förändringsledning.

Uppsala Vatten och Avfall

Jag anlitades för att göra en IT-strategiutredning där målet var att ta fram en handlingsplan och roadmap för kommande åtgärder. Uppdraget började med en nulägesanalys via workshops och intervjuer för att identifiera problem och behov. En del i nulägesanalysen var att ta fram en karta över applikationslandskapet för att kunden senare skulle kunna använda som utgångspunkt för olika initiativ.

Bidrog även med stöd inom kravställning inom upphandling av både systemstöd och konsulter.

En del i uppdraget var också att arbeta med en plan för GDPR och hålla introduktion för bolagets chefer för vad GDPR innebär för en organisation.

I uppdraget ingick också att stötta kunden i IT-strategiska frågor.

Projektet avslutades i september 2017.

Övriga uppdrag under 2017

Huvudprojektledare och masterdataexpert med uppdraget att ta fram en strategi för masterdata för en stor organisation. Projektet avslutades i oktober 2017

Uppdrag under 2016 och tidgare

Största delen av 2016 arbetade jag som Enterprise Architect på Acando i Göteborg. Jag gjorde en smidig övergång till att bli helt egen genom att slutföra mitt uppdrag på Göteborgs stad parallellt med att via CH Tano AB genomföra en processanalys för ett energibolag.

Mellan 2011-2016 arbetade jag som Enterprise Architect på Acando med mängder av olika uppdrag.