Press "Enter" to skip to content

Konsultverksamhet

Konsultverksamhet

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom följande expertområden

 • GDPR
 • IT-strategi
 • Kravanalys och utredningar
 • Processutveckling och metodik
 • Verksamhetsarkitektur/Enterprise Architecture
 • Informationsarkitektur och Master Data Management

Vi är öppna för samarbeten och underkonsulting och kan arbeta mot olika ersättningsformer där  timersättning eller fastpris är de vanligaste.

Några exempel på uppdrag som kan erbjudas till fastpris är att genomföra en processkartläggning eller se över ert behov av processautomation. Ett annat exempel är att vi kan hjälpa er med att ta fram en metod och strategi för Master Data Management.

Konsulting partner till Signavio

Vi är konsulting partner till företaget Signavio.com som har en molntjänst för processutveckling och processeffektivisering. Deras produkter följer standarder som BPMN 2.0, ArchiMate 2.1, DMN 1.1. Ta kontakt med oss om du är intresserad av att få en demo av deras tjänst.


Kompetensområden

Expertområden

 • Verksamhetsarkitektur (Enterprisearkitektur)
 • Kravanalys och utredningar
 • GDPR
 • IT-strategi
 • Masterdatahantering (Master Data Management)
 • Processer och processautomation
 • Taxonomi
 • Information Lifecycle management

Metodik

 • Processutveckling. Outside In, kundresa, BPM
 • Arkitektur
 • Projektledning

Utbildning

 • Processutveckling och modellering
 • Arkitektur
 • Masterdata management
 • Taxonomi

Verktyg

 • Processmodellering; Signavio, Visio, BizAgi, Bonita Soft mfl
 • Utvecklingsverktyg
 • Processmotorer