+46 70 665 12 54 info@chtano.se

Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Denna integritetspolicy är anpassad till EU-direktivet GDPR som började gälla 25 maj 2018 som styr hantering av personuppgifter att gälla alla företag och organisationer.

På CH Tano AB tar vi personlig integritet på allvar och behandlar endast de personuppgifter som behövs för att tillgodose företagets åtagande till våra kunder.

Du kan läsa mer om GDPR på den officiella sidan för GDPR.

Konsultverksamhet

Inom konsultverksamheten lagrar vi endast kontaktuppgifter till kundens medarbetare och samarbetspartners samt i förekommande fall, kundens kund.

Uppgifterna lagras i epostmeddelanden, adressbok samt mötesanteckningar och protokoll.

Syftet med lagringen är att kunna genomföra uppdragen samt ha som underlag för kommande uppdrag. Informationen lagras även för att kunna svara på frågor kring genomfört uppdrag. Kontaktuppgifter sparas till kundens kontaktpersoner.

Kursverksamhet (Fliteboard, padellektioner)

När du gör din intresseanmälan eller bokning för en kurs eller lektion lagrar vi de personuppgifter som behövs för att kunna genomföra kursen samt hantera betalningen. Uppgifterna lagras även för framtida bokningar men raderas om kunden vill det.

Integritetspolicy vid beställning från våra onlineshops

När du beställer någon fysisk eller digital produkt från oss lagrar vi dina kunduppgifter för att uppfylla vårt åtagande till dig som kund samt för att uppfylla kraven på redovisning. Vid köp av ny utrustning skickas varorna oftast direkt till dig som kund och då förmedlar vi dina kontaktuppgifter till respektive leverantör.

error: Content is protected !!
Share This