+46 70 665 12 54 info@chtano.se

Läste just en artikel om att Sverige i ett index kring öppna data bara ligger på 21:a plats. Det är inte bra för ett land som Sverige som annars ligger bra till inom digitalisering. En stor anledning verkar vara den bristande kompetensen och förståelsen ute på myndigheterna samt att man anser/tror att man jobbar med öppna data är man skickar ut information i pdf-format. Öppna data kräver någon form av API som gör informationen maskinläsbar.

Här finns artikeln om hur det står till med öppna data i Sverige

Här hittar du den Nationella portalen för öppna data och PSI

error: Content is protected !!
Share This