+46 70 665 12 54 info@chtano.se

Kursen

Jag har genomfört kursen Artificial Intelligence A-Z: Learn How To Build and AI från Udemy och kan absolut rekommendera kursen till alla som vill utvecklas inom AI-området.

De som håller kurser är Hadelin de Ponteves och Kirill Eremenko från SuperDataScience.

Så här beskrivs kursen kortfattat: Combine the power of Data Science, Machine Learning and Deep Learning to create powerful AI for Real-World applications!

Man får lära sig stegvis från Reinforcement Learning till Deep Convolutional Q-Learning samt får många tips till olika artiklar för den som vill fördjupa sig i teorierna. I två appendix får man också en genomgång av teorierna bakom de olika metoderna. Slutresultatet och målet är att man fått kunskaper om hur Deep Convolutional Neural Networks fungerar.

I utbildningen ingår att genomföra tre stycken olika implementationer för att testa metoderna. Första övningen är att utveckla en självkörande bil, i andra övningen skall man låta en AI klara en bana i Doom och i den tredje övningen skall man låta AI köra spelet Breakout.

Övningarna

Man gör övningarna i Python och får instruktioner om hur man laddar hem programvaran och installerar den. Man använder Anaconda och verktyget Spyder.

Jag använde Mac och stötte på några problem med installationen för övning 2, Doom. Dock fick jag snabb hjälp via utbildningens forum.

De två problem jag stötte på var

  1. Installationen av ppaquette-gym-doom
  2. Vid programkörningen hittades inte alla moduler så programmet kunde inte starta

Hur man löser problem 1

Det som händer är att man får problem med själva installationen av ppaquette-gym-dom

Lösningen är att göra enligt följande instruktion

The solution to ppaquette-gym-doom is by downgrading boost to 1.64 version for MacOS users until they fix the compatibility in newer version:

  1. Downgrade the boost version to 1.64 by executing ”brew edit boost” to edit boost’s formula and replace it with the content of this file https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/homebrew-core/3df9cdfc25f796ec8d3ffd0a0a12476cf6d413d5/Formula/boost.rb

then ”brew edit boost-python” to edit boost-python’s formula and replace it using the content of this file https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/homebrew-core/d22f78c56a1c7d8e711a407c2dae5fc42f4ae6c2/Formula/boost-python.rb

  1. brew unlink boost
  2. brew unlink boost-python
  3. brew install boost boost-python
  4. pip install ppaquette-gym-doom

 

Hur man löser problem 2

Felmeddelandet i Spyderkonsollen när man försöker starta programkörningen såg ut så här:

n [1]: runfile(’/Users/henrik/Dropbox/Projekt/Artificial Intelligence A-Z/Part 2 – Deep Convolutional Q-Learning/Module 2 – Doom/Doom/ai.py’, wdir=’/Users/henrik/Dropbox/Projekt/Artificial Intelligence A-Z/Part 2 – Deep Convolutional Q-Learning/Module 2 – Doom/Doom’)
Traceback (most recent call last):

File ”<ipython-input-1-05f05586cc32>”, line 1, in <module>
runfile(’/Users/henrik/Dropbox/Projekt/Artificial Intelligence A-Z/Part 2 – Deep Convolutional Q-Learning/Module 2 – Doom/Doom/ai.py’, wdir=’/Users/henrik/Dropbox/Projekt/Artificial Intelligence A-Z/Part 2 – Deep Convolutional Q-Learning/Module 2 – Doom/Doom’)

File ”/Users/henrik/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/spyder/utils/site/sitecustomize.py”, line 705, in runfile
execfile(filename, namespace)

File ”/Users/henrik/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/spyder/utils/site/sitecustomize.py”, line 94, in execfile
builtins.execfile(filename, *where)

File ”/Users/henrik/Dropbox/Projekt/Artificial Intelligence A-Z/Part 2 – Deep Convolutional Q-Learning/Module 2 – Doom/Doom/ai.py”, line 17, in <module>
from ppaquette_gym_doom.wrappers.action_space import ToDiscrete

File ”/Users/henrik/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/ppaquette_gym_doom/__init__.py”, line 2, in <module>
from gym.scoreboard.registration import add_task, add_group

ImportError: No module named registration

Lösningen var att köra följande kommande i mappen gym

git reset –hard 1d85657

Kommandot backar tillbaka versionen av Gym till version v0.7.4 vilket behövdes för att få det att fungar.

I forumet för kursen fanns även någon till lösning men denna var enklast och fungerade perfekt för mig

 

error: Content is protected !!
Share This