EU:s site om GDPR

På EU:s hemsida för GDPR finns allt om bakgrund, varför  osv gällande GDPR.

Det kan vara en bra informationskälla förutom alla olika typer av konsulters inspel och beskrivningar.

EU GDPR

november 26, 2017