Kompetensområden

Genom mitt företag CH Tano AB utför jag konsultuppdrag inom följande huvudområden

 • Enterprise Architecture/Verksamhetsarkitektur
 • Processutveckling, processautomation och metodik
 • Informationsarkitektur och masterdatahantering (Master Data Management)

Verksamhetsarkitektur

Sedan 2010 har jag jobbat med Enterprise Archiecture och har utfört en mängd uppdrag inom olika delområden och för olika kunder och verksamhetsområden vilket har gett mig stor insikt kring hur man kan använda EA för att få bättre kontroll på helheten och därigenom kunna optimera den bättre med hjälp av IT.

Processutveckling, processautomation och metodik

2006 började jag arbeta med processutveckling och procesautomation och det är ett stort intresseområde som jag har och som jag ständigt utvecklar. Robotics Process Automation är ett område som är på frammarsch och det underlättar automatisering av processer genom att det inte kräver integrationer mellan systemstöd på samma sätt som ”vanlig” processautomation. Båda sätten att automatisera är nödvändiga men man väljer det som är lämpligast utifrån behov och möjligheter.

Informationsarkitektur och masterdatahantering

I digitaliseringens värld är informationsarkitektur och masterdatahantering viktiga grundpelare. Utan bra kontroll på organisationens masterdata kan verksamheten inte fungera optimalt. I en stor organisation är masterdata komplext vilket gör att många undviker att ta tag i det på allvar men om man skall lyckas med sin digitalisering är det ett måste att börja arbeta strukturerat med masterdata.

Samarbeten

Jag är öppen för samarbete med andra konsulter och företag. Både som underkonsult men också genom att samarbeta på andra sätt i projekt.

Exempel på uppdrag

 • Föreläsningar
  • Processutveckling, processautomation och metodik
  • Enterprise Architecture och vikten av att tänka på helheten
  • Varför är masterdatahantering viktigt för ett företag?
 • Uppdrag
  • Analysera applikationslandskap och utformat handlingsplaner
  • IT-strategiutredning
  • Kravställning och analys för införande eller ändring av systemstöd
  • Mentor inom processutveckling och processautomation
  • Utformat strategi för masterdatahantering
  • Stöttning inom GDPR

Konsulting partner till Signavio

CH Tano är konsulting partner till företaget Signavio.com som har en molntjänst för processutveckling och processeffektivisering. Deras produkter följer standarder som BPMN 2.0, ArchiMate 2.1, DMN 1.1. Ta kontakt med mig om du är intresserad av att få en demo av deras produkter.

Vill du komma i kontakt med mig kan du använda kontaktuppgifterna eller kontaktformuläret