Vad har du och ditt företag för utmaningar under pandemin?

Corona pandemin ställer till det på många olika sätt för en mängd verksamheter. För vissa innebär det endast att man

Läs mer

Behöver ditt företag stöttning kring masterdata eller verksamhetsprocesser?

Från januari 2021 har jag ledig tid att ta mig an nya uppdrag. Hör av dig för en förutsättningslös diskussion

Läs mer

Har du koll på företagets processer?

error: Content is protected !!