+46 70 665 12 54 info@chtano.se

Vad är GDPR och vad behöver jag känna till om det?

GDPR är det nya EU-direktivet som ersätter PUL för svensk del. Det träder i kraft 2018-05-25 med hårdare krav på efterlevnad och kontroller. Det blir hårdare påföljder om företagen inte uppfyller villkoren vilket gör att det är extra viktigt att i tid börja sätta sig in och planera för de åtgärder som behöver vara klara innan det träder i kraft.

EU:s hemsida för GDPR 

error: Content is protected !!
Share This