Miro är en digital whiteboard där du kan samarbeta med andra för att ta fram lösningar och diskutera kring lösningar