Press "Enter" to skip to content

Kategori: GDPR

EU:s site om GDPR

På EU:s hemsida för GDPR finns allt om bakgrund, varför  osv gällande GDPR.

Det kan vara en bra informationskälla förutom alla olika typer av konsulters inspel och beskrivningar.

EU GDPR

Comments closed

Vad är GDPR?

Vad är GDPR och vad behöver jag känna till om det?

GDPR är det nya EU-direktivet som ersätter PUL för svensk del. Det träder i kraft 2018-05-25 med hårdare krav på efterlevnad och kontroller. Det blir hårdare påföljder om företagen inte uppfyller villkoren vilket gör att det är extra viktigt att i tid börja sätta sig in och planera för de åtgärder som behöver vara klara innan det träder i kraft.

EU:s hemsida för GDPR 

Comments closed