Press "Enter" to skip to content

Kategori: Konsulting

Verksamhetskonsulting inom processutveckling och arkitektur samt informationsarkitektur.

Nuvarande uppdrag

Första kvartalet 2018 har jag ett uppdrag inom processutveckling för att analysera nuläget för ett byggföretag. Riktigt intressant och roligt att få medverka till att skapa en effektivare verksamhet.

Comments closed