Distansarbete

  • Zoom – Konferensverktyg oberoende av enhet
  • ULab – Samarbetsplats i Alicante

Verktyg för molnbaserad processutveckling. 

Det bästa verktyg som jag haft möjlighet att testa och använda. 

CH Tano AB är consulting partner till Signavio och vi kan visa verktyget för er inför ett eventuellt införskaffande.

Verktyg för apputveckling