Tips på verktyg

Bra verktyg för olika ändamål

  • Zoom – Konferensverktyg oberoende av enhet
  • ULab – Samarbetsplats i Alicante
  • React-native – Lite tips kring effektiviteten med att använda det för apputveckling